Second Victim Support®

Fouten maken is menselijk en ook medisch professionals maken fouten, helaas soms met zeer ernstige gevolgen voor de patiënt. Niet zelden heeft dat ook grote impact op jou als professional, zeker wanneer er een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of een tuchtrechtelijke procedure uit voortvloeit. Ook een stapeling van meerdere kleine incidenten kan er de oorzaak van zijn dat je met minder vertrouwen je werk uitvoert: je gaat wat vaker mee in het nutteloze verzoek van een patiënt of je pleegt overdiagnostiek.
Als je door het incident(en) getraumatiseerd raakt, word je Second Victim genoemd.
Second Victims ervaren veel vaker stress, hebben minder zelfvertrouwen en verminderd of geen plezier in hun werk of zelfs in het leven. Speciaal voor hen is het Second Victim Support® programma ontwikkeld.

Resultaat
Het resultaat van Second Victim Support® is dat jouw zelfvertrouwen en veerkracht terug is, en dat je jouw vak weer met plezier uitoefent.

Voor wie?
Iedere medisch professional die betrokken is bij een incident kan gebruik maken van Second Victim Support®. Normaal gesproken heb je na een week of zes de traumatische gebeurtenis verwerkt, maar soms stagneert de verwerking. Dan is het raadzaam om hulp te zoeken.
Ook preventief kan Second Victim Support zeer effectief zijn. Zoals een medisch specialist het verwoordde: Mijn maten gunnen mij jullie support, want zij willen niet het risico lopen dat ik onzeker word of straks uitval.

Vorm
Second Victim Support® bestaat uit 8 uur (1 dag of 2 losse dagdelen) en terugkom-sessie van 2 uur na 3 – 6 weken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken (zonodig ook EMDR) die de emoties loskoppelen van de gebeurtenis en jouw weerbaarheid en zelfvertrouwen vergroten.

Aanmelden