Onze aanpak

Stress heeft nooit één oorzaak, en daarom is er een integrale aanpak nodig. De kern van onze aanpak is Happy Brain®Movement, een methodiek die bestaat uit evidence based interventies die zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Door meerdere werkwijzen op een unieke manier met elkaar te combineren, ontstaat een integrale aanpak die is afgestemd op jouw vraag of problemen, en die doordringt tot de kern.
Het resultaat van onze aanpak is dat je met 2 maanden bent hersteld van je stressklachten of burnout!

Meest optimale aanpak voor jouw vraag
De afgelopen jaren zijn er op de gebieden stress, neurologie, cardiologie, biologie en fysica enorm veel nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, zoals neuroplasticiteit, epigenetica en bad clusters. De standaard, reguliere behandelingen zijn daardoor inmiddels achterhaald.
Onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten en blijkt veel effectiever dan de gebruikelijke aanpak.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en laten we ons regelmatig bijscholen. Nieuwe inzichten verwerken we – mits evidence based – in onze aanpak. Zodat jij altijd bent verzekerd van de meest optimale werkwijze(n) bij jouw vraag.

Tijdens de intake wordt jouw problematiek in kaart gebracht en wordt besproken met welk programma of stress-interventie(s) jij het beste bent geholpen.
Een programma bestaat meestal uit drie of vier van onderstaande methodieken.

Meten van hersengolven
De hersengolven in je brein zijn onlosmakelijk verbonden met hoe jij je voelt. Je hebt hersengolven waarbij je je ontspannen voelt, hersengolven die maken dat je slaapt en hersengolven waarbij je juist heel alert bent. Als je veel stress ervaart, wordt in je brein een overmatige hoeveelheid high-beta golven gemeten.
Wij meten jouw hersengolven en leren je hoe het voelt om een brein te hebben zonder high-beta golven. Daarvoor gebruiken we onder andere Heart-Brain Coherence en Heart Rate Variability (HRV).
Het meetapparaat krijg je mee naar huis en mag je houden, zodat je ook thuis kan oefenen en meten.
Deze sessie vindt aan het begin van een traject plaats en duurt 1 – 1,5 uur.

Ervaringen in je onbewuste opruimen
Alles wat je gedurende je leven waarneemt, wordt opgeslagen in je onbewuste. Deze opgeslagen informatie gebruik je om ervaringen in je dagelijkse leven te analyseren en te duiden. Je weet daardoor bijvoorbeeld dat een appel is om op te eten, en dat je bij vuur moet oppassen. Maar soms is de opslag van de informatie verstoord, en maakt je brein een koppeling die niet reëel is. Dan wordt je bijvoorbeeld bang van een specifieke kleur groen. Omdat die koppeling in je onbewuste plaats vindt, heb je niet – bewust – in de gaten dat je je bang voelt omdat je net die specifieke groene kleur hebt gezien. Om deze triggers in je onbewuste op te sporen en te transformeren, wordt gebruik gemaakt van De-coding Unconscious Memories® (DUM®). De methodiek is gebaseerd op neuroplasticiteit van de hersenen. DUM® vertoont grote overeenkomsten met de evidence based therapieën PITT (psychodynamic imaginative traumatherapy) van dr. Luise Reddemann, IFS (internal family systems-therapy) van dr. Richard C. Schwartz, en PMA (progressive mental alignment) van dr. Joop Korthuis. DUM® is verder opgebouwd uit 15 verschillende psychoanalytische en complementaire interventies, zoals Mindfulness, RET (rational emotive therapy), RDI (Resource Development and Installation) en Voice Dialogue.
Tijdens de DUM® sessie wordt een uitgebreid script gebruikt, bestaande uit vele vragen. De vragen worden door de Happy Brain® Stress-interventie Expert voortdurend gekoppeld aan de informatie die in de intake naar voren is gekomen. Door de manier van vragen en doordat je op een behandeltafel ligt – vaak met je ogen dicht – ben je in staat om vanuit je onbewuste op de vragen te antwoorden én de inzichten en nieuwe gedachten die de DUM® oplevert in je onbewuste te integreren. De staat waarin je verkeert, is te vergelijken met dagdromen (het is géén hypnose). Jij hebt altijd de volledige controle over wat er gebeurt!
De kracht van DUM® is dat het een unieke mix is van methodieken die elkaar in zeer korte tijd opvolgen zodat er geen tijd is om er rationeel over na te denken.
Het effect op korte termijn is dat je je ontspannen en licht voelt, en de meeste klanten zien er zelfs jonger uit als ze naar huis gaan. Op langere termijn zijn de effecten vooral merkbaar als je na een paar weken terug kijkt en je realiseert dat je je anders voelt dan voor de DUM® sessie, dat problemen weg zijn en dat zaken ten positieve zijn veranderd in je leven. Want wanneer de onbewuste herinneringen opnieuw zijn gecodeerd, kan het nooit meer terug naar de negatieve staat van vóór de DUM® sessie.
Een DUM® sessie duurt 2 – 2,5 uur.

Begrijpen wat stress met je doet
In deze sessie wordt er een beroep gedaan op jouw ratio. We leggen uit wat stress met je brein en lijf doet, wat er tijdens de voorgaande sessies is gebeurd en hoe dit de stress heeft verminderd. Want als je begrijpt waarom en hoe iets werkt, beklijft de verandering nóg beter.
De Happy Brain® Stress-interventie Expert beschikt daarnaast over een uitgebreide set tools die afhankelijk van jouw vraag kunnen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld de Inquiry-based Stress Reduction methode van Byron Katie. Ook krijg je tips om de nieuwe inzichten en gedachtenpatronen die je hebt opgedaan, verder uit te breiden.
Deze sessie duurt 2 uur.

Jouw omgeving op orde brengen
Een mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving, je bent altijd onderdeel van een groter geheel. Stress ervaren of je ongelukkig voelen, duidt vaak op een verstoorde relatie met jouw omgeving.
Tijdens deze sessie wordt er ingezoomd op de systemen waar jij onderdeel van uitmaakt, en er wordt gekeken of deze systemen in balans zijn en welke patronen in de systemen – en daarmee in jouw leven – voorkomen. Indien nodig worden er interventies gepleegd om de systemen weer in balans te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van een speciale werkvorm waarbij meerdere relevante onderwerpen tegelijkertijd behandeld kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om de verbanden tussen die verschillende onderwerpen te zien en positief te beïnvloeden. Bovendien levert het vaak zeer verrassende inzichten op en daarmee ook nieuwe gedachtepatronen.
De systemische interventie duurt 3 – 4 uur (aaneengesloten).

Negatieve ervaringen verwerken door EMDR
EMDR is een techniek die wordt gebruikt om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Er wordt een standaard protocol gevolgd en een gestandaardiseerde vragenlijst. Gedurende het beantwoorden van de vragen wordt gevraagd om met je ogen een heen en weer bewegende vinger te volgen.
EMDR wordt gezien als 1e keus-interventie bij verwerkingsproblematiek.
De tijdsduur van de sessie is afhankelijk van de problematiek die wordt behandeld. We gaan door totdat jij het gevoel hebt dat je beter in je vel zit dan aan het begin van de sessie.
De ervaring leert dat de tijdsduur varieert tussen 1 – 2 uur.

Aanmelden