Neuroplasticiteit

Iedere gedachte die je hebt en elke handeling die je doet, geeft een verbinding tussen hersencellen (neurons). Hierdoor ontstaat een neuraal circuit. Hoe vaker je de gedachte of handeling herhaalt, hoe sterker de verbindingen in het circuit worden. Verbindingen en circuits die niet worden gebruikt, verdwijnen na verloop van tijd.

ledere dag komen er enorm veel impulsen op ons af en hebben we tientallen of honderden ervaringen. Daar leren we van, soms bewust, maar vaker is dit een onbewust proces want ons onbewuste brein verwerkt een miljoen keer meer gegevens dan ons bewuste brein.
Ons onbewuste brein gebruikt de opgeslagen ervaringen om gedrag te ontwikkelen dat in vergelijkbare omstandigheden het meest effectief is. Onze hersenen doen dit door het aanleggen van neurale voorkeurs-circuits. Maar liefst 95% van ons gedrag komt uit ons onbewuste brein en wordt gestuurd vanuit deze voorkeurs-circuits.
Het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan nieuwe indrukken ofwel om nieuwe circuits aan te leggen, wordt ‘neuroplasticiteit’ genoemd.

Van alle leeftijden
Vroeger dacht men dat neuroplasticiteit uitsluitend was voorbehouden aan kinderen. De ontdekking dat we op alle leeftijden het vermogen hebben om nieuwe circuits aan te leggen, is binnen de neurowetenschappen dé ontdekking van de laatste jaren.

De programma’s van Happy Brain Works zijn gebaseerd op deze neuroplasticiteit. We ruimen de negatieve ervaring op die jou het meeste kleurt waardoor het bijbehorende onbewuste circuit verdwijnt. Je krijgt ook nieuwe inzichten en leert op een andere manier naar jouw problemen of stress kijken. Hierdoor ontstaan er in je brein nieuwe circuits. Je krijgt technieken mee om deze circuits zodanig te versterken dat ze een voorkeurs-circuit worden. Hierdoor worden de circuits onderdeel van onbewuste deel van je hersenen. En omdat uit dat deel 95% van je gedrag voortkomt, zijn je nieuwe gedachten en gedrag in korte tijd volstrekt vanzelfsprekend.

Bekijk hier een kort filmpje over neuroplasticiteit.

Aanmelden