Factsheet burnout

Grafiek tijdsduur verzuim burnout

Bron: TNO / CBS 2018, LESA richtlijn en Cijfers 275 cliënten van Happy Brain®Works 2013 – 2019

Verzuimduur bij burnout, in weken

Traject bedrijfsarts
Een medewerker met burnout verzuimt volgens cijfers van TNO (2018) gemiddeld acht maanden. De medewerker wordt gezien door de bedrijfs- of huisarts, die beiden gebruik maken van de LESA richtlijn. Tijdens de eerste weken worden geen interventies gedaan en bij stagnatie wordt de medewerker doorverwezen naar de GGZ. Dit gebeurt altijd met een andere diagnose dan burnout.

Traject Happy Brain®Works
Als iemand een traject bij Happy Brain®Works volgt, duurt het verzuim gemiddeld 3 maanden. Het traject start zo snel mogelijk na het moment van ziekmelden. Bijna alle cliënten starten binnen 4 weken met reïntegreren. Recidief burnout heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Gemiddelde loonkosten per burnout

Traject bedrijfsarts
Met de huidige aanpak door de bedrijfsarts of huisarts is een medewerker met burnout gemiddeld acht maanden uit de running. Volgens ArboNed kost dit de werkgever – ook weer gemiddeld – €63.000,- per medewerker met burnout, exclusief vervangingskosten en productieverlies.
De verzuimduur en de daarmee gepaard gaande kosten nemen jaarlijks toe.

Traject Happy Brain®Works
Wanneer de medewerker een traject bij Happy Brain®Works volgt, wordt de verzuimduur verlaagd met 60%. De verzuimkosten bedragen dan €25.000,- per medewerker met burnout. Medewerkers die bij Happy Brain®Works zijn geweest, hebben geen recidief burnout, ook niet na een aantal jaar.

Happy-Brain-Works-kosten-per-medewerker-met-burnout

Bron: TNO / CBS / ArboNed 2018 en Cijfers 275 clienten Happy Brain®Works 2013-2019

Happy-Brain-Works-kosten-burnout-per-1000-mederwerkers

Bron: TNO / CBS / ArboNed 2018 en Cijfers 275 cliënten Happy Brain®Works 2013-2019

Gemiddelde kosten burnout per jaar per 1.000 medewerkers

Huidige aanpak
Bij een personeelsbestand van 1.000 medewerkers met een gemiddeld ziekteverzuim van 5%, verzuimt continu ±15 fte door burnout. Op basis van de cijfers van TNO/CBS betekent dat een kostenpost voor burnout van €1,2 miljoen per jaar per 1.000 medewerkers, waarbij vervangingskosten, productieverlies en kortdurend stressgerelateerd verzuim niet zijn meegenomen.
Het aantal medewerkers dat verzuimt door burnout, neemt volgens TNO en CBS jaarlijks toe. Ook de verzuimduur en de daarmee gepaard gaande kosten stijgen jaarlijks.

Aanpak Happy Brain®Works
Met de integrale aanpak van Happy Brain®Works worden deze kosten met 75% verlaagd (€900.000,- per jaar) per 1.000 medewerkers.
De verlaging wordt gerealiseerd door inzet van de preventieve stress-test en de stress-release programma’s die de verzuimduur bij burnout verkorten naar 3 maanden.
Medewerkers die bij Happy Brain®Works zijn geweest, krijgen geen recidief burnout, waardoor op termijn de kosten ook dalen.