Factsheet burnout

Happy Brain Works grafiek-tijdsduur-burnout-1

Bron: TNO/CBS/ArboNed 2018 | landelijke richtlijn bedrijfsartsen | Cijfers > 300 cliënten van Happy Brain®Works

Verzuimduur bij burnout, in weken

Regulier behandeltraject bedrijfsarts of huisarts
Een medewerker met burnout verzuimt volgens cijfers van TNO (2018) gemiddeld acht maanden (242 dagen). De medewerker wordt gezien door de bedrijfs- of huisarts, die gebruik maken van dezelfde landelijke richtlijn.

Behandeltraject Happy Brain®Works
Een medewerker met burnout verzuimt gemiddeld 3 maanden als hij een behandeltraject bij Happy Brain®Works doorloopt. Het traject start zo snel mogelijk na het moment van ziekmelden. Bijna alle cliënten starten binnen 4 weken met reïntegreren. Recidief burnout heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Gemiddelde kosten per medewerker met burnout

Regulier behandeltraject bedrijfsarts of huisarts
Met de huidige aanpak door de bedrijfsarts of huisarts is een medewerker met burnout gemiddeld acht maanden uit de running. Volgens ArboNed kost dit de werkgever – ook weer gemiddeld – €63.000,- per medewerker met burnout. Voor vervangingskosten, productieverlies en andere kosten wordt de factor 2,5 gebruikt. Daarmee komen de kosten voor burnout op €157.500,- per zieke medewerker.
De verzuimduur en de daarmee gepaard gaande kosten nemen jaarlijks toe.

Behandeltraject Happy Brain®Works
Wanneer de medewerker een traject bij Happy Brain®Works volgt, wordt de verzuimduur verlaagd met 60%. De verzuimkosten bedragen dan €63.000,- per medewerker met burnout.

Happy Brain Works grafiek-kosten-burnout-per-medewerker

Bron: TNO/CBS/ArboNed 2018 | Cijfers > 300 cliënten Happy Brain®Works

Happy Brain Works grafiek-kosten-burnout-1000-medewerkers

Bron: TNO/CBS/ArboNed 2018 | Cijfers > 300 cliënten Happy Brain®Works

Gemiddelde kosten werkstress per jaar per 1.000 medewerkers

Huidige aanpak ARBO diensten
Uit cijfers van TNO/CBS/ArboNed blijkt dat 35% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Bij een personeelsbestand van 1.000 medewerkers en een gemiddeld ziekteverzuim van 5%, verzuimt continu ± 17,5 fte langer dan 6 weken door werkstress (kortdurend verzuim is in deze cijfers niet meegenomen). Dat is een kostenpost van ruim € 4 miljoen per jaar per 1.000 medewerkers.
Het aantal medewerkers dat verzuimt door burnout, neemt volgens TNO en CBS jaarlijks toe. Ook de verzuimduur en de daarmee gepaard gaande kosten stijgen jaarlijks.

Aanpak Happy Brain®Works
Met de integrale aanpak van Happy Brain®Works worden deze kosten met 75% verlaagd naar € 1 miljoen per jaar per 1.000 medewerkers.
De verlaging wordt gerealiseerd door een integrale aanpak, bestaande uit preventieve stress-testen en de stress-release programma’s die verzuim voorkomen of de verzuimduur bij burnout verkorten naar 3 maanden.
Medewerkers die bij Happy Brain®Works zijn geweest, krijgen geen recidief burnout, waardoor op termijn de kosten ook dalen.